POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe oraz dane teleadresowe podawane przez Partnerów w niniejszym Serwisie Partnera, są używane jedynie do:

  • nawiązania kontaktu z Partnerem
  • rejestracji Partnera w Serwisie Partnera
  • przyjmowania zamówień na wybrany przez Partnera towar
  • wewnętrznym badaniem zainteresowania Serwisem Partnera.

O ile Partner wyrazi na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Partnera adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych dotyczących towarów Dystrybutora. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

  1. Rejestracja w Serwisie Partnera oraz składanie zamówień odbywa się są poprzez wypełnienie oraz zatwierdzenie odpowiednich formularzy elektronicznych w Serwisie Partnera, w drodze wymiany wiadomości e-mail lub winny sposób określony regulaminem współpracy dystrybucyjnej.
  2. Wszelkie dane osobowe Partnerów pozyskane przy pomocy niniejszego Serwisu Partnera przeznaczone są wyłącznie na użytek Dystrybutora. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym firmom, organizacjom, urzędom ani osobom niebędącym pracownikami lub stałymi współpracownikami, lub które nie posiadają odpowiedniego nakazu. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane osobowe Partnerów mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Partnerów mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości w przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa. Partner ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta w Serwisie Partnera lub z adresu: b2b@babyandtravel.pl
  3. Korzystając z Serwisu Partnera, Partnerzy pozostają aminowymi tak długo, aż sami zdecydują inaczej.
  4. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparty jest na plikach cookies. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu Partnera, ale może spowodować nieznaczne utrudnienia. Cookies są używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Serwisu Partnera przez Partnerów.
  5. Dystrybutor zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki w niniejszym regulaminie współpracy dystrybucyjnej.
  6. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej polityki prywatności, mogą być składane pod adresem: mailto:b2b@babyandtravel.pl